Pierwsza komunia

Jeżeli posiadasz zdjęcie z komunii w latach wymienionych poniżej, proszę prześlij je na adres: poczta@aj-ti.pl.

Brakujące roczniki: 2014, 2011, 2010, 2009, 2005, 2004, 2003, 2002, 1999, 1988 lub starsze.